चालू घडामोडी

ज्या वस्त्रोद्योग घटकांनी (साधे यंत्रमागधारक वगळून) स्वयंघोषणापत्र ऑन लाईन पद्धतीने या पूर्वी सादर केले नाही केवळ त्याच वस्त्रोद्योग घटकांनी वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत वीज दर सवलत योजना करीताचे स्वयंघोषणापत्र दिनांक 10.05.2021 पर्यंत ऑन लाईन पद्धतीने सादर करणे करिता अंतिम संधी.

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांची आयुक्तालयाचे संकेतस्थळावर ऑनलॉईन अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत दिनांक ३१ मे २०२१

वस्त्रोद्योग घटकांना प्राप्त झालेल्या वीजदर सवलत लाभासाठी स्वघोषणापत्र सादर करण्याबाबत

"कोरोना " साठी काय करावे आणि काय करू नये

आमच्या सेवा

यंत्रमाग युनिट

हातमाग युनिट

सूतगिरणी युनिट