चालू घडामोडी

"इलेक्ट्रिक सबसिडीसाठी टेक्सटाईल युनिटची नवीन नोंदणी" करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२१ आहे

प्रवेश सूचना - भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्था, बरगढ, ओडिशा येथिल हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका ( Admission Form )

प्रवेश सूचना - भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्था, बरगढ, ओडिशा येथिल हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान पदविका ( Advertisement )

वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , नागपूर यांचे अधिपत्याखालील तांत्रिक पदावर कार्यरत असणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची 01.01.2019 - 31.12.2019 ( 01.01.2020 ) रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी

वस्त्रोद्योग घटकांना प्राप्त झालेल्या वीजदर सवलत लाभासाठी स्वघोषणापत्र सादर करण्याबाबत

"कोरोना " साठी काय करावे आणि काय करू नये

आमच्या सेवा

यंत्रमाग युनिट

हातमाग युनिट

सूतगिरणी युनिट