राज्यातील साध्या यंत्रमाग धारकांनी सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने व्याजात ५ टक्के सवलत अनुदान
प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम मुदत दिनांक ३०/०६/२०१९ पर्यंत आहे.


तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्राविज्ञान पदविकेच्या प्रथम सत्राकरिता उमेदवारांची निवड करणे /
Application Form for Admission to Three Years Diploma in Handloom & Textile Technology (DHTT)


Our Services For

Powerloom Units

Handloom Units

Spinning Units